Cherokee Women's Drawstring Cargo Scrub Pants


SizeColorPriceLead TimeIn Stock
PETITE 2XSBLACK$21.991 to 2 business days201
PETITE XSBLACK$21.991 to 2 business days603
PETITE SBLACK$21.991 to 2 business days798
PETITE MBLACK$21.991 to 2 business days561
PETITE LBLACK$21.991 to 2 business days237
PETITE XLBLACK$21.991 to 2 business days611
PETITE 2XLBLACK$24.991 to 2 business days79
W2XSBLACK$21.991 to 2 business days241
WXSBLACK$21.991 to 2 business days309
WXS - TALLBLACK$23.991 to 2 business days112
WSBLACK$21.991 to 2 business days757
WS - TALLBLACK$23.991 to 2 business days252
WMBLACK$21.991 to 2 business days1006
WM - TALLBLACK$23.991 to 2 business days309
WLBLACK$21.991 to 2 business days770
WL - TALLBLACK$23.991 to 2 business days140
WXLBLACK$21.991 to 2 business days377
WXL - TALLBLACK$23.991 to 2 business days11
W2XLBLACK$24.99 No
W2XL - TALLBLACK$26.99 No
W3XLBLACK$24.991 to 2 business days195
W4XLBLACK$24.991 to 2 business days16
W5XLBLACK$24.991 to 2 business days50
PETITE 2XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days44
PETITE XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days82
PETITE SCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days170
PETITE MCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days135
PETITE LCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days132
PETITE XLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days33
PETITE 2XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W2XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days33
WXSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days267
WXS TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days82
WSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days618
WS TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days31
WMCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days406
WM TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days43
WLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days224
WL TALLCARIBBEAN BLUE$23.99 No
WXLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days220
WXL TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days20
W2XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days48
W2XL TALLCARIBBEAN BLUE$26.99 No
W3XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days26
W4XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days28
W5XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days49
PETITE 2XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days75
PETITE XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days118
PETITE SCHOCOLATE$21.991 to 2 business days70
PETITE MCHOCOLATE$21.991 to 2 business days88
PETITE LCHOCOLATE$21.991 to 2 business days88
PETITE XLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days90
PETITE 2XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days115
W2XSCHOCOLATE$21.99 No
WXSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days60
WXS - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days39
WSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days266
WS - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days64
WMCHOCOLATE$21.991 to 2 business days152
WM - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days38
WLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days41
WL - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days47
WXLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days46
WXL - TALLCHOCOLATE$23.99 No
W2XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days72
W2XL - TALLCHOCOLATE$26.99 No
W3XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days145
W4XLCHOCOLATE$24.99 No
W5XLCHOCOLATE$24.99 No
PETITE 2XSCIEL$21.991 to 2 business days99
PETITE XSCIEL$21.991 to 2 business days185
PETITE SCIEL$21.991 to 2 business days314
PETITE MCIEL$21.991 to 2 business days338
PETITE LCIEL$21.991 to 2 business days150
PETITE XLCIEL$21.991 to 2 business days97
PETITE 2XLCIEL$24.991 to 2 business days106
W2XSCIEL$21.991 to 2 business days294
WXSCIEL$21.991 to 2 business days270
WXS - TALLCIEL$23.991 to 2 business days56
WSCIEL$21.991 to 2 business days320
WS - TALLCIEL$23.991 to 2 business days109
WMCIEL$21.991 to 2 business days398
WM - TALLCIEL$23.991 to 2 business days94
WLCIEL$21.991 to 2 business days504
WL - TALLCIEL$23.991 to 2 business days40
WXLCIEL$21.991 to 2 business days207
WXL - TALLCIEL$23.991 to 2 business days35
W2XLCIEL$24.991 to 2 business days136
W2XL - TALLCIEL$26.991 to 2 business days28
W3XLCIEL$24.991 to 2 business days96
W4XLCIEL$24.991 to 2 business days24
W5XLCIEL$24.991 to 2 business days43
PETITE 2XSHUNTER$21.991 to 2 business days104
PETITE XSHUNTER$21.991 to 2 business days125
PETITE SHUNTER$21.991 to 2 business days165
PETITE MHUNTER$21.991 to 2 business days243
PETITE LHUNTER$21.991 to 2 business days137
PETITE XLHUNTER$21.991 to 2 business days72
PETITE 2XLHUNTER$24.991 to 2 business days84
W2XSHUNTER$21.991 to 2 business days136
WXSHUNTER$21.991 to 2 business days182
WXS - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days10
WSHUNTER$21.991 to 2 business days377
WS - TALLHUNTER$23.99 No
WMHUNTER$21.991 to 2 business days342
WM - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days53
WLHUNTER$21.991 to 2 business days143
WL - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days19
WXLHUNTER$21.991 to 2 business days133
WXL - TALLHUNTER$23.99 No
W2XLHUNTER$24.991 to 2 business days24
W2XL - TALLHUNTER$26.991 to 2 business days10
W3XLHUNTER$24.991 to 2 business days10
W4XLHUNTER$24.99 No
W5XLHUNTER$24.99 No
PETITE 2XSKHAKI$21.991 to 2 business days41
PETITE XSKHAKI$21.99 No
PETITE SKHAKI$21.99 No
PETITE MKHAKI$21.99 No
PETITE LKHAKI$21.99 No
PETITE XLKHAKI$21.99 No
PETITE 2XLKHAKI$24.99 No
W2XSKHAKI$21.991 to 2 business days65
WXSKHAKI$21.991 to 2 business days290
WXS - TALLKHAKI$23.991 to 2 business days29
WSKHAKI$21.991 to 2 business days368
WS - TALLKHAKI$23.991 to 2 business days48
WMKHAKI$21.991 to 2 business days204
WM - TALLKHAKI$23.99 No
WLKHAKI$21.991 to 2 business days142
WL - TALLKHAKI$23.99 No
WXLKHAKI$21.991 to 2 business days103
WXL - TALLKHAKI$23.99 No
W2XLKHAKI$24.991 to 2 business days48
W2XL - TALLKHAKI$26.99 No
W3XLKHAKI$24.991 to 2 business days25
W4XLKHAKI$24.99 No
W5XLKHAKI$24.99 No
PETITE 2XSNAVY$21.991 to 2 business days52
PETITE XSNAVY$21.991 to 2 business days235
PETITE SNAVY$21.991 to 2 business days448
PETITE MNAVY$21.991 to 2 business days343
PETITE LNAVY$21.991 to 2 business days159
PETITE XLNAVY$21.991 to 2 business days137
PETITE 2XLNAVY$24.991 to 2 business days17
W2XSNAVY$21.991 to 2 business days565
WXSNAVY$21.991 to 2 business days430
WXS - TALLNAVY$23.991 to 2 business days207
WSNAVY$21.991 to 2 business days1348
WS - TALLNAVY$23.991 to 2 business days195
WMNAVY$21.991 to 2 business days1468
WM - TALLNAVY$23.991 to 2 business days165
WLNAVY$21.991 to 2 business days965
WL - TALLNAVY$23.991 to 2 business days108
WXLNAVY$21.991 to 2 business days731
WXL - TALLNAVY$23.991 to 2 business days177
W2XLNAVY$24.991 to 2 business days294
W2XL - TALLNAVY$26.991 to 2 business days183
W3XLNAVY$24.991 to 2 business days305
W4XLNAVY$24.991 to 2 business days51
W5XLNAVY$24.991 to 2 business days47
PETITE 2XSPEWTER$21.991 to 2 business days196
PETITE XSPEWTER$21.991 to 2 business days409
PETITE SPEWTER$21.991 to 2 business days698
PETITE MPEWTER$21.991 to 2 business days476
PETITE LPEWTER$21.991 to 2 business days397
PETITE XLPEWTER$21.991 to 2 business days319
PETITE 2XLPEWTER$24.991 to 2 business days87
W2XSPEWTER$21.991 to 2 business days196
WXSPEWTER$21.991 to 2 business days893
WXS - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days168
WSPEWTER$21.991 to 2 business days1432
WS - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days220
WMPEWTER$21.991 to 2 business days1312
WM - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days168
WLPEWTER$21.991 to 2 business days1216
WL - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days126
WXLPEWTER$21.991 to 2 business days518
WXL - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days78
W2XLPEWTER$24.991 to 2 business days150
W2XL - TALLPEWTER$26.991 to 2 business days29
W3XLPEWTER$24.991 to 2 business days186
W4XLPEWTER$24.991 to 2 business days52
W5XLPEWTER$24.991 to 2 business days25
PETITE 2XSROYAL$21.991 to 2 business days204
PETITE XSROYAL$21.991 to 2 business days228
PETITE SROYAL$21.991 to 2 business days555
PETITE MROYAL$21.991 to 2 business days512
PETITE LROYAL$21.991 to 2 business days466
PETITE XLROYAL$21.991 to 2 business days231
PETITE 2XLROYAL$24.991 to 2 business days146
W2XSROYAL$21.991 to 2 business days192
WXSROYAL$21.991 to 2 business days759
WXS - TALLROYAL$23.991 to 2 business days59
WSROYAL$21.991 to 2 business days937
WS - TALLROYAL$23.991 to 2 business days140
WMROYAL$21.991 to 2 business days777
WM - TALLROYAL$23.991 to 2 business days148
WLROYAL$21.991 to 2 business days717
WL - TALLROYAL$23.991 to 2 business days62
WXLROYAL$21.991 to 2 business days200
WXL - TALLROYAL$23.991 to 2 business days51
W2XLROYAL$24.991 to 2 business days145
W2XL - TALLROYAL$26.991 to 2 business days41
W3XLROYAL$24.991 to 2 business days47
W4XLROYAL$24.991 to 2 business days14
W5XLROYAL$24.991 to 2 business days16
PETITE 2XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days34
PETITE XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days202
PETITE SSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days335
PETITE MSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days331
PETITE LSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days205
PETITE XLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days152
PETITE 2XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days43
W2XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days107
WXSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days144
WXS TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days79
WSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days222
WS TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days108
WMSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days197
WM TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days15
WLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days140
WL TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days16
WXLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days91
WXL TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days47
W2XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days91
W2XL TALLSHOCKING PINK$26.991 to 2 business days25
W3XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days10
W4XLSHOCKING PINK$24.99 No
W5XLSHOCKING PINK$24.99 No
PETITE 2XSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days37
PETITE XSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days43
PETITE STEAL BLUE$21.991 to 2 business days38
PETITE MTEAL BLUE$21.991 to 2 business days52
PETITE LTEAL BLUE$21.991 to 2 business days25
PETITE XLTEAL BLUE$21.991 to 2 business days39
PETITE 2XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days35
W2XSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days24
W2XS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days24
WXSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days204
WXS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days90
WSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days204
WS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days74
WMTEAL BLUE$21.991 to 2 business days204
WM TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days33
WLTEAL BLUE$21.991 to 2 business days204
WL TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days29
WXLTEAL BLUE$21.991 to 2 business days204
WXL TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days48
W2XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days204
W2XL TALLTEAL BLUE$26.991 to 2 business days30
W3XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days31
W4XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days19
W5XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days17
PETITE 2XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days25
PETITE XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days100
PETITE STURQUOISE$21.991 to 2 business days157
PETITE MTURQUOISE$21.991 to 2 business days201
PETITE LTURQUOISE$21.991 to 2 business days165
PETITE XLTURQUOISE$21.991 to 2 business days99
PETITE 2XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days113
W2XSTURQUOISE$21.99 No
WXSTURQUOISE$21.991 to 2 business days128
WXS - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days23
WSTURQUOISE$21.991 to 2 business days147
WS - TALLTURQUOISE$23.99 No
WMTURQUOISE$21.991 to 2 business days161
WM - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days13
WLTURQUOISE$21.991 to 2 business days89
WL - TALLTURQUOISE$23.99 No
WXLTURQUOISE$21.991 to 2 business days96
WXL - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days10
W2XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days29
W2XL - TALLTURQUOISE$26.991 to 2 business days12
W3XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days23
W4XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days17
W5XLTURQUOISE$24.99 No
PETITE 2XSWHITE$21.991 to 2 business days17
PETITE XSWHITE$21.991 to 2 business days88
PETITE SWHITE$21.991 to 2 business days190
PETITE MWHITE$21.991 to 2 business days120
PETITE LWHITE$21.991 to 2 business days82
PETITE XLWHITE$21.991 to 2 business days70
PETITE 2XLWHITE$24.991 to 2 business days19
W2XSWHITE$21.991 to 2 business days31
WXSWHITE$21.991 to 2 business days562
WXS - TALLWHITE$23.991 to 2 business days121
WSWHITE$21.991 to 2 business days354
WS - TALLWHITE$23.991 to 2 business days65
WMWHITE$21.991 to 2 business days417
WM - TALLWHITE$23.991 to 2 business days104
WLWHITE$21.991 to 2 business days211
WL - TALLWHITE$23.991 to 2 business days17
WXLWHITE$21.991 to 2 business days336
WXL - TALLWHITE$23.991 to 2 business days34
W2XLWHITE$24.991 to 2 business days135
W2XL - TALLWHITE$26.99 No
W3XLWHITE$24.99 No
W4XLWHITE$24.991 to 2 business days18
W5XLWHITE$24.991 to 2 business days11
PETITE 2XSWINE$21.991 to 2 business days88
PETITE XSWINE$21.991 to 2 business days37
PETITE SWINE$21.991 to 2 business days192
PETITE MWINE$21.991 to 2 business days87
PETITE LWINE$21.991 to 2 business days129
PETITE XLWINE$21.991 to 2 business days78
PETITE 2XLWINE$24.991 to 2 business days38
W2XSWINE$21.991 to 2 business days90
WXSWINE$21.991 to 2 business days362
WXS - TALLWINE$23.991 to 2 business days98
WSWINE$21.991 to 2 business days468
WS - TALLWINE$23.991 to 2 business days219
WMWINE$21.991 to 2 business days584
WM - TALLWINE$23.991 to 2 business days48
WLWINE$21.991 to 2 business days232
WL - TALLWINE$23.991 to 2 business days104
WXLWINE$21.991 to 2 business days209
WXL - TALLWINE$23.991 to 2 business days118
W2XLWINE$24.991 to 2 business days129
W2XL - TALLWINE$26.991 to 2 business days58
W3XLWINE$24.991 to 2 business days65
W4XLWINE$24.991 to 2 business days44
W5XLWINE$24.991 to 2 business days11