Cherokee Women's Drawstring Cargo Scrub Pants


SizeColorPriceLead TimeIn Stock
PETITE 2XSBLACK$21.991 to 2 business days121
PETITE XSBLACK$21.991 to 2 business days488
PETITE SBLACK$21.991 to 2 business days383
PETITE MBLACK$21.991 to 2 business days414
PETITE LBLACK$21.991 to 2 business days284
PETITE XLBLACK$21.991 to 2 business days228
PETITE 2XLBLACK$24.991 to 2 business days22
W2XSBLACK$21.991 to 2 business days278
WXSBLACK$21.991 to 2 business days363
WXS - TALLBLACK$23.991 to 2 business days144
WSBLACK$21.991 to 2 business days836
WS - TALLBLACK$23.991 to 2 business days289
WMBLACK$21.991 to 2 business days1062
WM - TALLBLACK$23.991 to 2 business days338
WLBLACK$21.991 to 2 business days901
WL - TALLBLACK$23.991 to 2 business days167
WXLBLACK$21.991 to 2 business days465
WXL - TALLBLACK$23.991 to 2 business days18
W2XLBLACK$24.991 to 2 business days14
W2XL - TALLBLACK$26.991 to 2 business days16
W3XLBLACK$24.991 to 2 business days195
W4XLBLACK$24.991 to 2 business days21
W5XLBLACK$24.991 to 2 business days55
PETITE 2XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days49
PETITE XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days91
PETITE SCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days182
PETITE MCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days159
PETITE LCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days145
PETITE XLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days54
PETITE 2XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W2XSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days55
WXSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days289
WXS TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days90
WSCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days665
WS TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days37
WMCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days456
WM TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days50
WLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days261
WL TALLCARIBBEAN BLUE$23.99 No
WXLCARIBBEAN BLUE$21.991 to 2 business days242
WXL TALLCARIBBEAN BLUE$23.991 to 2 business days23
W2XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days59
W2XL TALLCARIBBEAN BLUE$26.99 No
W3XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days46
W4XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days31
W5XLCARIBBEAN BLUE$24.991 to 2 business days50
PETITE 2XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days75
PETITE XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days123
PETITE SCHOCOLATE$21.991 to 2 business days81
PETITE MCHOCOLATE$21.991 to 2 business days98
PETITE LCHOCOLATE$21.991 to 2 business days97
PETITE XLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days96
PETITE 2XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days120
W2XSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days10
WXSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days72
WXS - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days42
WSCHOCOLATE$21.991 to 2 business days292
WS - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days69
WMCHOCOLATE$21.991 to 2 business days183
WM - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days42
WLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days67
WL - TALLCHOCOLATE$23.991 to 2 business days54
WXLCHOCOLATE$21.991 to 2 business days57
WXL - TALLCHOCOLATE$23.99 No
W2XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days86
W2XL - TALLCHOCOLATE$26.99 No
W3XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days154
W4XLCHOCOLATE$24.991 to 2 business days10
W5XLCHOCOLATE$24.99 No
PETITE 2XSCIEL$21.991 to 2 business days109
PETITE XSCIEL$21.991 to 2 business days197
PETITE SCIEL$21.991 to 2 business days342
PETITE MCIEL$21.991 to 2 business days364
PETITE LCIEL$21.991 to 2 business days172
PETITE XLCIEL$21.991 to 2 business days49
PETITE 2XLCIEL$24.991 to 2 business days109
W2XSCIEL$21.991 to 2 business days299
WXSCIEL$21.991 to 2 business days310
WXS - TALLCIEL$23.991 to 2 business days60
WSCIEL$21.991 to 2 business days404
WS - TALLCIEL$23.991 to 2 business days126
WMCIEL$21.991 to 2 business days478
WM - TALLCIEL$23.991 to 2 business days124
WLCIEL$21.991 to 2 business days548
WL - TALLCIEL$23.991 to 2 business days68
WXLCIEL$21.991 to 2 business days252
WXL - TALLCIEL$23.991 to 2 business days40
W2XLCIEL$24.991 to 2 business days159
W2XL - TALLCIEL$26.991 to 2 business days34
W3XLCIEL$24.991 to 2 business days104
W4XLCIEL$24.991 to 2 business days28
W5XLCIEL$24.991 to 2 business days43
PETITE 2XSHUNTER$21.991 to 2 business days106
PETITE XSHUNTER$21.991 to 2 business days14
PETITE SHUNTER$21.991 to 2 business days106
PETITE MHUNTER$21.991 to 2 business days130
PETITE LHUNTER$21.991 to 2 business days50
PETITE XLHUNTER$21.991 to 2 business days77
PETITE 2XLHUNTER$24.991 to 2 business days85
W2XSHUNTER$21.991 to 2 business days142
WXSHUNTER$21.991 to 2 business days125
WXS - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days11
WSHUNTER$21.991 to 2 business days196
WS - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days11
WMHUNTER$21.991 to 2 business days126
WM - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days61
WLHUNTER$21.991 to 2 business days119
WL - TALLHUNTER$23.991 to 2 business days25
WXLHUNTER$21.991 to 2 business days100
WXL - TALLHUNTER$23.99 No
W2XLHUNTER$24.99 No
W2XL - TALLHUNTER$26.991 to 2 business days12
W3XLHUNTER$24.99 No
W4XLHUNTER$24.99 No
W5XLHUNTER$24.99 No
PETITE 2XSKHAKI$21.991 to 2 business days51
PETITE XSKHAKI$21.99 No
PETITE SKHAKI$21.99 No
PETITE MKHAKI$21.991 to 2 business days23
PETITE LKHAKI$21.99 No
PETITE XLKHAKI$21.99 No
PETITE 2XLKHAKI$24.99 No
W2XSKHAKI$21.991 to 2 business days73
WXSKHAKI$21.991 to 2 business days319
WXS - TALLKHAKI$23.991 to 2 business days31
WSKHAKI$21.991 to 2 business days402
WS - TALLKHAKI$23.991 to 2 business days58
WMKHAKI$21.991 to 2 business days262
WM - TALLKHAKI$23.99 No
WLKHAKI$21.991 to 2 business days135
WL - TALLKHAKI$23.99 No
WXLKHAKI$21.991 to 2 business days92
WXL - TALLKHAKI$23.99 No
W2XLKHAKI$24.991 to 2 business days17
W2XL - TALLKHAKI$26.99 No
W3XLKHAKI$24.991 to 2 business days14
W4XLKHAKI$24.99 No
W5XLKHAKI$24.99 No
PETITE 2XSNAVY$21.991 to 2 business days68
PETITE XSNAVY$21.991 to 2 business days274
PETITE SNAVY$21.991 to 2 business days538
PETITE MNAVY$21.991 to 2 business days413
PETITE LNAVY$21.991 to 2 business days205
PETITE XLNAVY$21.991 to 2 business days193
PETITE 2XLNAVY$24.991 to 2 business days28
W2XSNAVY$21.991 to 2 business days582
WXSNAVY$21.991 to 2 business days512
WXS - TALLNAVY$23.991 to 2 business days228
WSNAVY$21.991 to 2 business days1464
WS - TALLNAVY$23.991 to 2 business days219
WMNAVY$21.991 to 2 business days1600
WM - TALLNAVY$23.991 to 2 business days201
WLNAVY$21.991 to 2 business days1050
WL - TALLNAVY$23.991 to 2 business days133
WXLNAVY$21.991 to 2 business days815
WXL - TALLNAVY$23.991 to 2 business days190
W2XLNAVY$24.991 to 2 business days335
W2XL - TALLNAVY$26.991 to 2 business days191
W3XLNAVY$24.991 to 2 business days320
W4XLNAVY$24.991 to 2 business days52
W5XLNAVY$24.991 to 2 business days48
PETITE 2XSPEWTER$21.991 to 2 business days159
PETITE XSPEWTER$21.991 to 2 business days146
PETITE SPEWTER$21.991 to 2 business days561
PETITE MPEWTER$21.991 to 2 business days351
PETITE LPEWTER$21.991 to 2 business days189
PETITE XLPEWTER$21.991 to 2 business days170
PETITE 2XLPEWTER$24.99 No
W2XSPEWTER$21.991 to 2 business days159
WXSPEWTER$21.991 to 2 business days725
WXS - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days184
WSPEWTER$21.991 to 2 business days1203
WS - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days242
WMPEWTER$21.991 to 2 business days896
WM - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days205
WLPEWTER$21.991 to 2 business days1039
WL - TALLPEWTER$23.991 to 2 business days143
WXLPEWTER$21.991 to 2 business days563
WXL - TALLPEWTER$23.99 No
W2XLPEWTER$24.991 to 2 business days170
W2XL - TALLPEWTER$26.991 to 2 business days38
W3XLPEWTER$24.991 to 2 business days200
W4XLPEWTER$24.991 to 2 business days56
W5XLPEWTER$24.99 No
PETITE 2XSROYAL$21.991 to 2 business days68
PETITE XSROYAL$21.991 to 2 business days173
PETITE SROYAL$21.991 to 2 business days280
PETITE MROYAL$21.991 to 2 business days399
PETITE LROYAL$21.991 to 2 business days108
PETITE XLROYAL$21.991 to 2 business days170
PETITE 2XLROYAL$24.991 to 2 business days103
W2XSROYAL$21.991 to 2 business days137
WXSROYAL$21.991 to 2 business days553
WXS - TALLROYAL$23.991 to 2 business days71
WSROYAL$21.991 to 2 business days774
WS - TALLROYAL$23.991 to 2 business days157
WMROYAL$21.991 to 2 business days880
WM - TALLROYAL$23.991 to 2 business days164
WLROYAL$21.991 to 2 business days476
WL - TALLROYAL$23.991 to 2 business days73
WXLROYAL$21.991 to 2 business days238
WXL - TALLROYAL$23.991 to 2 business days53
W2XLROYAL$24.991 to 2 business days162
W2XL - TALLROYAL$26.991 to 2 business days44
W3XLROYAL$24.991 to 2 business days63
W4XLROYAL$24.991 to 2 business days14
W5XLROYAL$24.991 to 2 business days16
PETITE 2XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days53
PETITE XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days213
PETITE SSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days353
PETITE MSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days353
PETITE LSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days223
PETITE XLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days168
PETITE 2XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days57
W2XSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days131
WXSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days170
WXS TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days85
WSSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days257
WS TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days117
WMSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days248
WM TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days24
WLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days165
WL TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days23
WXLSHOCKING PINK$21.991 to 2 business days126
WXL TALLSHOCKING PINK$23.991 to 2 business days62
W2XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days112
W2XL TALLSHOCKING PINK$26.991 to 2 business days38
W3XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days21
W4XLSHOCKING PINK$24.991 to 2 business days17
W5XLSHOCKING PINK$24.99 No
PETITE 2XSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days41
PETITE XSTEAL BLUE$21.99 No
PETITE STEAL BLUE$21.99 No
PETITE MTEAL BLUE$21.99 No
PETITE LTEAL BLUE$21.99 No
PETITE XLTEAL BLUE$21.99 No
PETITE 2XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days37
W2XSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days11
W2XS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days11
WXSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days262
WXS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days90
WSTEAL BLUE$21.991 to 2 business days262
WS TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days81
WMTEAL BLUE$21.991 to 2 business days262
WM TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days40
WLTEAL BLUE$21.991 to 2 business days262
WL TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days34
WXLTEAL BLUE$21.991 to 2 business days262
WXL TALLTEAL BLUE$23.991 to 2 business days48
W2XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days262
W2XL TALLTEAL BLUE$26.991 to 2 business days31
W3XLTEAL BLUE$24.99 No
W4XLTEAL BLUE$24.99 No
W5XLTEAL BLUE$24.991 to 2 business days17
PETITE 2XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days42
PETITE XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days108
PETITE STURQUOISE$21.991 to 2 business days166
PETITE MTURQUOISE$21.991 to 2 business days217
PETITE LTURQUOISE$21.991 to 2 business days174
PETITE XLTURQUOISE$21.991 to 2 business days101
PETITE 2XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days115
W2XSTURQUOISE$21.991 to 2 business days13
WXSTURQUOISE$21.991 to 2 business days148
WXS - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days25
WSTURQUOISE$21.991 to 2 business days185
WS - TALLTURQUOISE$23.99 No
WMTURQUOISE$21.991 to 2 business days218
WM - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days14
WLTURQUOISE$21.991 to 2 business days133
WL - TALLTURQUOISE$23.99 No
WXLTURQUOISE$21.991 to 2 business days113
WXL - TALLTURQUOISE$23.991 to 2 business days10
W2XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days42
W2XL - TALLTURQUOISE$26.991 to 2 business days13
W3XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days27
W4XLTURQUOISE$24.991 to 2 business days18
W5XLTURQUOISE$24.99 No
PETITE 2XSWHITE$21.991 to 2 business days47
PETITE XSWHITE$21.991 to 2 business days100
PETITE SWHITE$21.991 to 2 business days209
PETITE MWHITE$21.991 to 2 business days126
PETITE LWHITE$21.991 to 2 business days93
PETITE XLWHITE$21.991 to 2 business days79
PETITE 2XLWHITE$24.991 to 2 business days22
W2XSWHITE$21.991 to 2 business days57
WXSWHITE$21.991 to 2 business days585
WXS - TALLWHITE$23.991 to 2 business days126
WSWHITE$21.991 to 2 business days389
WS - TALLWHITE$23.991 to 2 business days72
WMWHITE$21.991 to 2 business days443
WM - TALLWHITE$23.991 to 2 business days105
WLWHITE$21.991 to 2 business days232
WL - TALLWHITE$23.991 to 2 business days26
WXLWHITE$21.991 to 2 business days346
WXL - TALLWHITE$23.991 to 2 business days36
W2XLWHITE$24.991 to 2 business days139
W2XL - TALLWHITE$26.99 No
W3XLWHITE$24.99 No
W4XLWHITE$24.991 to 2 business days18
W5XLWHITE$24.991 to 2 business days14
PETITE 2XSWINE$21.991 to 2 business days90
PETITE XSWINE$21.991 to 2 business days53
PETITE SWINE$21.991 to 2 business days204
PETITE MWINE$21.991 to 2 business days94
PETITE LWINE$21.991 to 2 business days139
PETITE XLWINE$21.991 to 2 business days83
PETITE 2XLWINE$24.991 to 2 business days41
W2XSWINE$21.991 to 2 business days111
WXSWINE$21.991 to 2 business days387
WXS - TALLWINE$23.99 No
WSWINE$21.991 to 2 business days517
WS - TALLWINE$23.99 No
WMWINE$21.991 to 2 business days629
WM - TALLWINE$23.991 to 2 business days54
WLWINE$21.991 to 2 business days98
WL - TALLWINE$23.99 No
WXLWINE$21.991 to 2 business days226
WXL - TALLWINE$23.99 No
W2XLWINE$24.991 to 2 business days145
W2XL - TALLWINE$26.991 to 2 business days14
W3XLWINE$24.991 to 2 business days69
W4XLWINE$24.991 to 2 business days44
W5XLWINE$24.99 No