Cherokee Women's Drawstring Cargo Scrub Pants


SizeColorPriceLead TimeIn Stock
PETITE 2XSBLACK$21.992 to 3 business days51
PETITE XSBLACK$21.992 to 3 business days139
PETITE SBLACK$21.992 to 3 business days274
PETITE MBLACK$21.992 to 3 business days383
PETITE LBLACK$21.992 to 3 business days225
PETITE XLBLACK$21.992 to 3 business days188
PETITE 2XLBLACK$24.992 to 3 business days50
W2XSBLACK$21.992 to 3 business days158
WXSBLACK$21.992 to 3 business days456
WXS - TALLBLACK$23.992 to 3 business days73
WSBLACK$21.992 to 3 business days814
WS - TALLBLACK$23.99 No
WMBLACK$21.992 to 3 business days1146
WM - TALLBLACK$23.99 No
WLBLACK$21.992 to 3 business days385
WL - TALLBLACK$23.99 No
WXLBLACK$21.992 to 3 business days315
WXL - TALLBLACK$23.992 to 3 business days15
W2XLBLACK$24.992 to 3 business days120
W2XL - TALLBLACK$26.99 No
W3XLBLACK$24.992 to 3 business days82
W4XLBLACK$24.992 to 3 business days21
W5XLBLACK$24.992 to 3 business days47
PETITE 2XSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days48
PETITE XSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days66
PETITE SCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days171
PETITE MCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days126
PETITE LCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days99
PETITE XLCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days62
PETITE 2XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W2XSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days86
WXSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days151
WXS TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days58
WSCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days332
WS TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days127
WMCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days115
WM TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days150
WLCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days112
WL TALLCARIBBEAN BLUE$23.99 No
WXLCARIBBEAN BLUE$21.992 to 3 business days46
WXL TALLCARIBBEAN BLUE$23.992 to 3 business days15
W2XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W2XL TALLCARIBBEAN BLUE$26.992 to 3 business days18
W3XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W4XLCARIBBEAN BLUE$24.99 No
W5XLCARIBBEAN BLUE$24.992 to 3 business days41
PETITE 2XSCHOCOLATE$21.992 to 3 business days58
PETITE XSCHOCOLATE$21.992 to 3 business days66
PETITE SCHOCOLATE$21.992 to 3 business days38
PETITE MCHOCOLATE$21.99 No
PETITE LCHOCOLATE$21.992 to 3 business days18
PETITE XLCHOCOLATE$21.992 to 3 business days57
PETITE 2XLCHOCOLATE$24.992 to 3 business days98
W2XSCHOCOLATE$21.99 No
WXSCHOCOLATE$21.99 No
WXS - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days93
WSCHOCOLATE$21.992 to 3 business days76
WS - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days128
WMCHOCOLATE$21.992 to 3 business days12
WM - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days192
WLCHOCOLATE$21.99 No
WL - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days111
WXLCHOCOLATE$21.99 No
WXL - TALLCHOCOLATE$23.992 to 3 business days99
W2XLCHOCOLATE$24.99 No
W2XL - TALLCHOCOLATE$26.992 to 3 business days33
W3XLCHOCOLATE$24.992 to 3 business days104
W4XLCHOCOLATE$24.99 No
W5XLCHOCOLATE$24.99 No
PETITE 2XSCIEL$21.992 to 3 business days59
PETITE XSCIEL$21.992 to 3 business days75
PETITE SCIEL$21.992 to 3 business days122
PETITE MCIEL$21.992 to 3 business days257
PETITE LCIEL$21.992 to 3 business days51
PETITE XLCIEL$21.992 to 3 business days47
PETITE 2XLCIEL$24.992 to 3 business days89
W2XSCIEL$21.992 to 3 business days303
WXSCIEL$21.992 to 3 business days707
WXS - TALLCIEL$23.99 No
WSCIEL$21.992 to 3 business days808
WS - TALLCIEL$23.99 No
WMCIEL$21.992 to 3 business days845
WM - TALLCIEL$23.99 No
WLCIEL$21.992 to 3 business days566
WL - TALLCIEL$23.99 No
WXLCIEL$21.992 to 3 business days214
WXL - TALLCIEL$23.99 No
W2XLCIEL$24.99 No
W2XL - TALLCIEL$26.99 No
W3XLCIEL$24.992 to 3 business days16
W4XLCIEL$24.992 to 3 business days20
W5XLCIEL$24.992 to 3 business days13
PETITE 2XSHUNTER$21.992 to 3 business days69
PETITE XSHUNTER$21.992 to 3 business days34
PETITE SHUNTER$21.992 to 3 business days51
PETITE MHUNTER$21.992 to 3 business days110
PETITE LHUNTER$21.992 to 3 business days70
PETITE XLHUNTER$21.992 to 3 business days11
PETITE 2XLHUNTER$24.992 to 3 business days57
W2XSHUNTER$21.992 to 3 business days70
WXSHUNTER$21.992 to 3 business days192
WXS - TALLHUNTER$23.99 No
WSHUNTER$21.992 to 3 business days235
WS - TALLHUNTER$23.99 No
WMHUNTER$21.992 to 3 business days278
WM - TALLHUNTER$23.99 No
WLHUNTER$21.992 to 3 business days184
WL - TALLHUNTER$23.99 No
WXLHUNTER$21.992 to 3 business days86
WXL - TALLHUNTER$23.99 No
W2XLHUNTER$24.992 to 3 business days76
W2XL - TALLHUNTER$26.99 No
W3XLHUNTER$24.992 to 3 business days68
W4XLHUNTER$24.992 to 3 business days43
W5XLHUNTER$24.992 to 3 business days22
PETITE 2XSKHAKI$21.99 No
PETITE XSKHAKI$21.99 No
PETITE SKHAKI$21.99 No
PETITE MKHAKI$21.99 No
PETITE LKHAKI$21.99 No
PETITE XLKHAKI$21.99 No
PETITE 2XLKHAKI$24.99 No
W2XSKHAKI$21.992 to 3 business days23
WXSKHAKI$21.992 to 3 business days92
WXS - TALLKHAKI$23.992 to 3 business days16
WSKHAKI$21.992 to 3 business days186
WS - TALLKHAKI$23.99 No
WMKHAKI$21.992 to 3 business days127
WM - TALLKHAKI$23.99 No
WLKHAKI$21.992 to 3 business days171
WL - TALLKHAKI$23.99 No
WXLKHAKI$21.992 to 3 business days119
WXL - TALLKHAKI$23.99 No
W2XLKHAKI$24.992 to 3 business days11
W2XL - TALLKHAKI$26.99 No
W3XLKHAKI$24.99 No
W4XLKHAKI$24.99 No
W5XLKHAKI$24.99 No
PETITE 2XSNAVY$21.992 to 3 business days97
PETITE XSNAVY$21.992 to 3 business days131
PETITE SNAVY$21.992 to 3 business days108
PETITE MNAVY$21.992 to 3 business days170
PETITE LNAVY$21.992 to 3 business days191
PETITE XLNAVY$21.992 to 3 business days118
PETITE 2XLNAVY$24.992 to 3 business days55
W2XSNAVY$21.992 to 3 business days533
WXSNAVY$21.992 to 3 business days997
WXS - TALLNAVY$23.992 to 3 business days143
WSNAVY$21.992 to 3 business days1652
WS - TALLNAVY$23.992 to 3 business days117
WMNAVY$21.992 to 3 business days1189
WM - TALLNAVY$23.992 to 3 business days56
WLNAVY$21.992 to 3 business days1156
WL - TALLNAVY$23.992 to 3 business days38
WXLNAVY$21.992 to 3 business days921
WXL - TALLNAVY$23.992 to 3 business days12
W2XLNAVY$24.992 to 3 business days300
W2XL - TALLNAVY$26.992 to 3 business days124
W3XLNAVY$24.992 to 3 business days239
W4XLNAVY$24.99 No
W5XLNAVY$24.992 to 3 business days29
PETITE 2XSPEWTER$21.992 to 3 business days133
PETITE XSPEWTER$21.992 to 3 business days237
PETITE SPEWTER$21.992 to 3 business days342
PETITE MPEWTER$21.992 to 3 business days44
PETITE LPEWTER$21.992 to 3 business days174
PETITE XLPEWTER$21.992 to 3 business days90
PETITE 2XLPEWTER$24.992 to 3 business days72
W2XSPEWTER$21.992 to 3 business days133
WXSPEWTER$21.992 to 3 business days955
WXS - TALLPEWTER$23.992 to 3 business days195
WSPEWTER$21.992 to 3 business days977
WS - TALLPEWTER$23.992 to 3 business days50
WMPEWTER$21.992 to 3 business days1275
WM - TALLPEWTER$23.99 No
WLPEWTER$21.992 to 3 business days956
WL - TALLPEWTER$23.99 No
WXLPEWTER$21.992 to 3 business days305
WXL - TALLPEWTER$23.99 No
W2XLPEWTER$24.992 to 3 business days151
W2XL - TALLPEWTER$26.992 to 3 business days26
W3XLPEWTER$24.992 to 3 business days120
W4XLPEWTER$24.992 to 3 business days20
W5XLPEWTER$24.992 to 3 business days23
PETITE 2XSROYAL$21.992 to 3 business days107
PETITE XSROYAL$21.992 to 3 business days205
PETITE SROYAL$21.992 to 3 business days378
PETITE MROYAL$21.992 to 3 business days432
PETITE LROYAL$21.992 to 3 business days239
PETITE XLROYAL$21.992 to 3 business days205
PETITE 2XLROYAL$24.992 to 3 business days63
W2XSROYAL$21.992 to 3 business days200
WXSROYAL$21.992 to 3 business days503
WXS - TALLROYAL$23.992 to 3 business days45
WSROYAL$21.992 to 3 business days800
WS - TALLROYAL$23.992 to 3 business days156
WMROYAL$21.992 to 3 business days976
WM - TALLROYAL$23.992 to 3 business days113
WLROYAL$21.992 to 3 business days570
WL - TALLROYAL$23.992 to 3 business days60
WXLROYAL$21.992 to 3 business days273
WXL - TALLROYAL$23.992 to 3 business days76
W2XLROYAL$24.992 to 3 business days238
W2XL - TALLROYAL$26.992 to 3 business days36
W3XLROYAL$24.99 No
W4XLROYAL$24.99 No
W5XLROYAL$24.992 to 3 business days11
PETITE 2XSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days21
PETITE XSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days102
PETITE SSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days224
PETITE MSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days218
PETITE LSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days95
PETITE XLSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days89
PETITE 2XLSHOCKING PINK$24.992 to 3 business days25
W2XSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days144
WXSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days222
WXS TALLSHOCKING PINK$23.992 to 3 business days53
WSSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days290
WS TALLSHOCKING PINK$23.992 to 3 business days62
WMSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days257
WM TALLSHOCKING PINK$23.99 No
WLSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days191
WL TALLSHOCKING PINK$23.99 No
WXLSHOCKING PINK$21.992 to 3 business days119
WXL TALLSHOCKING PINK$23.99 No
W2XLSHOCKING PINK$24.99 No
W2XL TALLSHOCKING PINK$26.992 to 3 business days13
W3XLSHOCKING PINK$24.992 to 3 business days12
W4XLSHOCKING PINK$24.992 to 3 business days17
W5XLSHOCKING PINK$24.992 to 3 business days27
PETITE 2XSTEAL BLUE$21.99 No
PETITE XSTEAL BLUE$21.99 No
PETITE STEAL BLUE$21.99 No
PETITE MTEAL BLUE$21.99 No
PETITE LTEAL BLUE$21.99 No
PETITE XLTEAL BLUE$21.99 No
PETITE 2XLTEAL BLUE$24.992 to 3 business days10
W2XSTEAL BLUE$21.99 No
W2XS TALLTEAL BLUE$23.99 No
WXSTEAL BLUE$21.992 to 3 business days127
WXS TALLTEAL BLUE$23.992 to 3 business days41
WSTEAL BLUE$21.992 to 3 business days127
WS TALLTEAL BLUE$23.99 No
WMTEAL BLUE$21.992 to 3 business days127
WM TALLTEAL BLUE$23.99 No
WLTEAL BLUE$21.992 to 3 business days127
WL TALLTEAL BLUE$23.99 No
WXLTEAL BLUE$21.992 to 3 business days127
WXL TALLTEAL BLUE$23.99 No
W2XLTEAL BLUE$24.992 to 3 business days127
W2XL TALLTEAL BLUE$26.99 No
W3XLTEAL BLUE$24.99 No
W4XLTEAL BLUE$24.992 to 3 business days21
W5XLTEAL BLUE$24.99 No
PETITE 2XSTURQUOISE$21.99 No
PETITE XSTURQUOISE$21.992 to 3 business days22
PETITE STURQUOISE$21.992 to 3 business days32
PETITE MTURQUOISE$21.992 to 3 business days92
PETITE LTURQUOISE$21.992 to 3 business days76
PETITE XLTURQUOISE$21.992 to 3 business days46
PETITE 2XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days97
W2XSTURQUOISE$21.992 to 3 business days71
WXSTURQUOISE$21.992 to 3 business days92
WXS - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days66
WSTURQUOISE$21.992 to 3 business days199
WS - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days82
WMTURQUOISE$21.992 to 3 business days203
WM - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days121
WLTURQUOISE$21.992 to 3 business days177
WL - TALLTURQUOISE$23.99 No
WXLTURQUOISE$21.992 to 3 business days157
WXL - TALLTURQUOISE$23.992 to 3 business days56
W2XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days43
W2XL - TALLTURQUOISE$26.99 No
W3XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days36
W4XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days26
W5XLTURQUOISE$24.992 to 3 business days18
PETITE 2XSWHITE$21.992 to 3 business days40
PETITE XSWHITE$21.992 to 3 business days16
PETITE SWHITE$21.992 to 3 business days70
PETITE MWHITE$21.992 to 3 business days54
PETITE LWHITE$21.992 to 3 business days101
PETITE XLWHITE$21.992 to 3 business days32
PETITE 2XLWHITE$24.99 No
W2XSWHITE$21.99 No
WXSWHITE$21.992 to 3 business days289
WXS - TALLWHITE$23.992 to 3 business days110
WSWHITE$21.99 No
WS - TALLWHITE$23.992 to 3 business days120
WMWHITE$21.992 to 3 business days101
WM - TALLWHITE$23.992 to 3 business days95
WLWHITE$21.992 to 3 business days48
WL - TALLWHITE$23.992 to 3 business days141
WXLWHITE$21.992 to 3 business days170
WXL - TALLWHITE$23.992 to 3 business days58
W2XLWHITE$24.992 to 3 business days55
W2XL - TALLWHITE$26.992 to 3 business days40
W3XLWHITE$24.99 No
W4XLWHITE$24.99 No
W5XLWHITE$24.992 to 3 business days19
PETITE 2XSWINE$21.992 to 3 business days48
PETITE XSWINE$21.99 No
PETITE SWINE$21.992 to 3 business days43
PETITE MWINE$21.992 to 3 business days202
PETITE LWINE$21.992 to 3 business days68
PETITE XLWINE$21.992 to 3 business days88
PETITE 2XLWINE$24.992 to 3 business days19
W2XSWINE$21.992 to 3 business days66
WXSWINE$21.992 to 3 business days254
WXS - TALLWINE$23.992 to 3 business days37
WSWINE$21.992 to 3 business days316
WS - TALLWINE$23.992 to 3 business days116
WMWINE$21.992 to 3 business days509
WM - TALLWINE$23.99 No
WLWINE$21.992 to 3 business days241
WL - TALLWINE$23.992 to 3 business days30
WXLWINE$21.992 to 3 business days160
WXL - TALLWINE$23.992 to 3 business days50
W2XLWINE$24.992 to 3 business days67
W2XL - TALLWINE$26.992 to 3 business days39
W3XLWINE$24.992 to 3 business days71
W4XLWINE$24.992 to 3 business days36
W5XLWINE$24.992 to 3 business days11